Visie

Hoogwaardige architectuur voor de gebruikerWij streven naar gebouwen waar de opdrachtgever trots op is en waarin de gebruiker plezierig kan werken, leren, wonen, uitgaan of verblijven. Daarvoor is het essentieel om de wensen van de opdrachtgever en gebruiker te doorgronden en te begrijpen. Vanuit onze analyses van de opgave en in een sfeer van wederzijdse uitdaging en inspiratie wordt in een dialoog met de opdrachtgever en gebruikers het eerste concept gevormd. Gebruik makend van onze creativiteit, professionaliteit en praktische ervaring wordt vervolgens in nauwe samenspraak met de opdrachtgever en gebruikers dit concept ontwikkeld tot gebouw. Een functioneel gebouw dat de gebruikers een bijzondere ruimtebeleving biedt en een architectuur waarin geleefd kan worden. 1

 2

Professionaliteit en creativiteit


Professionaliteit en creativiteit vormen de basis in het werk van DP6. Creativiteit in de vorm van bijzondere, esthetische en vernieuwende architectuur. Professionaliteit in de zin van een realistische kijk, kennisgerichtheid en goed georganiseerde ontwerpprocessen.

Duurzaamheid


Duurzaamheid is één van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd en vraagt van ons als architect integrale oplossingen. DP6 loopt vooruit op het gebied van duurzame architectuur. Vanuit onze interesse en onze maatschappelijke betrokkenheid zoeken wij in al onze projecten naar realistische oplossingen voor de duurzaamheidsopgave. Zowel op het gebied van materiaal- en energiegebruik als op levensduur, flexibiliteit en comfort werken wij op een innovatieve manier aan deze ambitie. Wij vinden het belangrijk om karaktervolle gebouwen te maken waar mensen zich aan hechten en waar het aangenaam verblijven is. Dit is voor ons het startpunt van duurzaamheid. In onze visie is een gebouw pas dan duurzaam als het op een zorgvuldige manier is ingebed in de omgeving en als de gebruikers een aangenaam binnenklimaat ervaren. In een benadering vanuit de levenscyclus van het gebouw worden duurzaamheid, flexibiliteit, investering en exploitatie integraal aan elkaar verbonden in de te maken ontwerpkeuzes.

Meer over duurzaamheid

BIM


Het gebruik van BIM (Building Information Model) is in de hedendaagse bouwpraktijk niet meer weg te denken. Doordat ons bureau als een van de eerste in Nederland is gestart met het gebruik van BIM hebben wij er veel ervaring mee opgedaan. Door BIM toe te passen hebben wij de kwaliteit van ons werk enorm kunnen verhogen. Niet alleen zijn eventuele tegenstrijdigheden in het tekenwerk uitgesloten, aan het BIM model wordt ook heel veel informatie toegevoegd die later in het proces door andere partijen gebruikt kan worden. Door met alle adviseurs in hetzelfde model te werken of te werken met gekoppelde modellen worden de verschillende ontwerpdisciplines beter gecoördineerd en zijn eventuele problemen snel te signaleren en op te lossen. In de communicatie met de opdrachtgever en gebruikers maken wij gebruik van het model door virtueel door het gebouw te lopen of door met onze rendersoftware snel beelden te genereren uit het 3D model. Met behulp van eenvoudige programma’s kunnen opdrachtgever en gebruiker ook zelf door het model lopen en vragen of opmerkingen voor architect en adviseurs plaatsen.

Meer over BIM