DP6 ontwerpt woningbouw circulair

DP6 ontwerpt in opdracht van Woonstad Rotterdam het circulaire sloop- en nieuwbouwproject MalieKlos. Vanuit de visie op duurzaam en toekomstbestendig bouwen wordt het project op verschillende manieren circulair ontworpen. Voor de nieuwbouw zullen bouwmaterialen van de sloop ‘geoogst’ worden om opnieuw toegepast te kunnen worden in het project en worden nieuwe materialen gewogen op hernieuwbaarheid en hergebruik. De appartementen worden ontworpen op aanpasbaarheid in het gebruik en op de mogelijkheid tot samenvoegen in de toekomst.
 contentafbeelding