Nieuwe opdracht: Velpercampus

Een mooie nieuwe opdracht voor DP6: de herbestemming van het voormalig hoofdkantoor van Akzo Nobel (De Witte Villa) in Arnhem naar huisvesting voor MBO Rijn IJssel. In het ontwerp voor de herbestemming staan de toekomstige beroepen van de studenten centraal. De hele locatie is een gedeelde leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers van Rijn IJssel.