Nieuwe opdrachten!

Weer een paar mooie nieuwe opdrachten voor DP6! Voor het Gemini College in Ridderkerk mogen we een nieuwe middelbare school met sportzaal ontwerpen, en voor Lucas Onderwijs in Den Haag gaan we aan de slag met de vernieuwbouw van de Liduina basisschool Ć©n met een nieuw kindcentrum in de Rooseboomstraat.
Liduina basisschool
De opgave voor de Liduina basisschool bestaat uit nieuwbouw gekoppeld aan een karakteristiek bestaand gebouw. In de ontwerpvisie van DP6 blijft het bestaande gebouw tot aan het gymzaaldeel behouden. Hieraan gekoppeld komt een nieuwbouwvleugel met een laag volume waardoor het bestaande, kenmerkende beeld van de oprijzende hoge gevels behouden blijft. Door tevens de achtergevel van het bestaande gebouw te verplaatsen en te vernieuwen worden de lokalen vergroot en behoudt het gebouw haar structuur. In de nieuwbouw komt de nieuwe centrale entree, welke direct uitkomt in het hart van de school. Door hier de verdiepte speellokalen en één van de BSO-ruimtes aan elkaar te schakelen ontstaat een grote aula met ruimte voor ontmoeting, vieringen en voorstellingen.

Kindcentrum Rooseboomstraat
Het ontwerp voor het nieuwe kindcentrum in de Rooseboomstraat geeft met zijn L-vorm ruimte aan een veilig schoolplein en vormt aan de hoek een prominent gezicht met uitzicht op de groene rand rondom de sportvelden. Met de gebouwhoogte, de gele baksteen, de horizontale raamstroken, de expressiviteit op de gebouwhoek en in de vormgeving van de entree met een verwelkomende luifel sluit het aan op de bestaande omgeving. Maar het gebouw laat ook een eigen gezicht zien: een rustige, deels speelse en vriendelijke gevel, waarin open en gesloten vlakken elkaar afwisselen en de identiteit van de gebruikers wordt weerspiegeld. De gebouwopzet met twee gebouwvleugels die de twee partners omvatten biedt de mogelijkheid om de twee gebruikers elk hun eigen plek en identiteit te geven. Tegelijkertijd geven we de doorlopende leerlijn vorm en ontmoeten de partners elkaar in een ruimtelijk hart, dat gezamenlijk en multifunctioneel te gebruiken is.

Gemini College
Kenmerkend voor de locatie van het nieuwe Gemini College en de sportzaal is de parkachtige omgeving met volwassen bomen en een prettige buitenruimte voor scholieren in het groen. Door de bestaande waterpartijen te verbreden en langs haar oevers flora de hoofdrol te geven wordt Gemini College een sluitsteen in de groene ader van Ridderkerk. Het alzijdig volume van het Gemini College gaat een verbinding aan met haar gehele omgeving. De massa van het gebouw komt voort uit de vloeiende richtingen van de omgeving en is optimaal georiënteerd. Transparantie in de plint versterkt de levendigheid en zorgt voor een fijne sfeer.