De gemeente Alblasserdam heeft de ambitie om het centrum te verlevendigen: het Raadhuisplein wordt de ‘huiskamer van Alblasserdam’, het gemeentehuis moet een echt ‘huis van de gemeenschap’ worden, een plek voor ontmoeting en verbinding. De renovatie van het gemeentehuis biedt de mogelijkheid om de verbinding tussen gebouw en plein te realiseren. De harde grens tussen plein en gebouw wordt verzacht, de plint wordt transparanter en toegankelijker en krijgt publieke functies met onder andere een werkcafé.

Het gemeentelijk monument stamt uit de jaren '60 en is het ontwerp van architecten Berghoef en Hondius. Het is een kloek gebouw met fraaie details die verwijzen naar het industriële en scheepvaartverleden van het dorp. Het gedachtegoed dat het gebouw de koppeling vormt tussen de havenactiviteiten en het dorp, bieden goede uitgangspunten om de ambities van de gemeente vorm te geven: een flexibel, duurzaam en toegankelijk gemeentehuis.
 content1
 content2


Details

PROGRAMMA
Restauratie en herbestemming monumentaal gemeentehuis

START PROJECT
2016

OPLEVERING
2020

OPDRACHTGEVER
Gemeente Alblasserdam, Alblasserdam

ADRES
Cortgene 2, Alblasserdam

ADVISEURS
Huisman & van Muijen, 's-Hertogenbosch | Pieters Bouwtechniek, Delft | Peutz, Mook | HI-Plus Advies, Rotterdam | Ingenieursbureau Drechtsteden, Dordrecht

OPPERVLAKTE (BVO)
3973 m²

UITVOERING
Constructif, Dordrecht

PUBLICATIES
Gemeentenieuws De Kantlijn, Huis van de gemeenschap: restauratie nadert stap voor stap, december 2016
De Architect, DP6 renoveert gemeentehuis Alblasserdam, mei 2016
Klaroen, DP6 mag gemeentehuis renoveren, april 2016