Toren en Witte Villa ENKA-campus

In Arnhem is het AkzoNobel terrein aan de Velperweg getransformeerd tot de ENKA-campus, waar Rijn IJssel onderwijs verzorgt voor 3.000 MBO studenten. De creatieve opleidingen zijn ondergebracht in de Witte Villa en de Toren, twee gebouwen die stammen uit verschillende tijdsperioden en niet méér van elkaar zouden kunnen verschillen. Toch functioneren ze nu als één bruisend creatief onderwijsgebouw, waarin alles mogelijk is. DP6 ging in het ontwerp van de transformatie uit van de bestaande kwaliteiten van de gebouwen en creëerde eenheid en rust.
 Bestaand areal

Luchtfoto uit 1994, rechts de Witte Villa en de Toren


 plattegrond gedraaid
Plattegrond begane grond

Bestaande kwaliteiten
De in de jaren ‘60 gebouwde toren huisvestte destijds de laboratoria van Akzo Nobel. Dit robuuste gebouw kent in de basis een heel heldere opzet welke in de transformatie is teruggebracht. De onderste verdiepingen zijn volledig gestript en onder andere ontdaan van het verlaagde plafond. De verdiepingshoogte bleek dusdanig hoog dat er tussenverdiepingen gerealiseerd konden worden waar studenten elkaar kunnen ontmoeten, kunnen studeren of ontspannen. De verdiepingen zijn met elkaar verbonden door een nieuw trappenhuis met een berken multiplex trap. Rvs kabelnetten zorgen voor transparante afscheidingen, in contrast met het betonnen casco. Deze stoere materialen komen ook terug in de verkeersruimtes en op de tussenverdiepingen.

 Gang

 drie

De Witte Villa, waarin de directie zetelde, is een luxueus gedetailleerd complex uit de jaren ‘90 van meerdere deelvolumes, die verwijzen naar oorspronkelijke villabebouwing in de wijk. De mooie materialen zoals grijs natuursteen, lamellen plafonds en bamboe vloeren zijn hergebruikt en vormden inspiratie voor een nieuwe rustige basis. Het berken multiplex kenmerkt de plekken waar men samenkomt en verbindt de Toren en Witte Villa met elkaar.

 Exterieur

 entree

Van rumoer naar rust
Vele verschillende creatieve opleidingen zijn van diverse locaties in Arnhem samengebracht in de twee gebouwen die middels een loopbrug op de 1e verdieping met elkaar verbonden zijn. Onder andere muziek, dans, mode, media, signing, elk met specifieke eisen wat betreft de onderwijsruimtes. In een intensief proces met de gebruikers is voor iedereen een unieke plek gevonden in het bijzondere complex; de opleidingen die het meest rumoer veroorzaken dicht bij het centrale atrium en de entree, en opnamestudio’s en kantoren van de CvB en staforganisaties die gebaat zijn bij rust juist dieper in de gebouwen. 

 Muziekstudio

Details

PROGRAMMA
Herbestemming kantoor- en laboratoriumgebouw naar MBO creatieve industrie en kantoren CvB en staf

START PROJECT
2018

OPLEVERING
2022

OPDRACHTGEVER
Rijn IJssel, Arnhem

ADRES
Arnhem

ADVISEURS
Pieters Bouwtechniek, Utrecht | Huisman & Van Muijen installatieadviseurs, 's-Hertogenbosch | Kleijssen, Hengelo | Complan, Eindhoven | DGMR, Arnhem | M3E, Amsterdam

FOTOGRAFIE
Stijn Poelstra
OPPERVLAKTE (BVO)
19250 m²

BIJZONDERHEDEN
Vast interieur door: GAJ VBW, Arnhem