Natuurinclusief gebouw Den Haag

De gemeente Den Haag heeft DP6 architectuurstudio uitgenodigd voor het maken van een schetsontwerp voor een natuurinclusief gebouw. De Gemeente Den Haag wil groen- en natuurinclusief bouwen in de stad bevorderen. Een instrument dat daarvoor is ontwikkeld is een puntensysteem. Het schetsontwerp is bedoeld als onderzoek van het puntensysteem en als inspiratie voor bouwers en architecten die voor de Gemeente Den Haag werken.

Wij hebben als fictieve opgave gekozen voor de revitalisering van het gebouw Witte Anna (Groep 5 Architecten, Wladimir Roemjantsew, 1987) aan het Prins Bernhardviaduct.Ā Witte Anna bevindt zich op een bijzonder knooppunt van stedelijke elementen: aan het kruispunt waar de treinsporen eindigen bij Den Haag Centraal en waar de sporen en de metro het Prins Bernhardviaduct op verschillende hoogten kruisen. Een zeer stenige context, met uitzondering van de aansluiting met Bezuidenhout-West, waar de ontmoeting van de diagonale richting met de sporen een groene invulling heeft gekregen.
 content 1

In onze ontwerpvisie klimt vanuit het parkje aan de voet van de toren het groen de toren op naar het dak. Elke woning wordt voorzien van een balkon met ‘tuin’, met verschillende boom- en plantensoorten, die in verschillende seizoenen verschillend kleuren en bloeien. De balkons worden tevens voorzien van nestkasten voor huismus, gierzwaluw en dwergvleermuis. De grote seriematigheid van de balkons maakt naar ons idee een uitvoering in ultrahogesterktebeton mogelijk. De balkons kunnen daardoor, ondanks het gewicht van het ‘tuinpakket’, relatief dun en licht zijn en worden opgehangen aan de (dragende) woningscheidende wanden. De balkons verschuiven in onze visie per laag één raambreedte, zodat er een spiraalvormige beweging rondom de toren ontstaat.


Het restaurant aan de top wordt in het schetsontwerp voorzien van een nieuwe transparante kasgevel, een waterbergend kasdak en een daktuin met kruiden, dwergheesters en struiken. Het restaurant krijgt zo tevens een kasfunctie; er ontstaan een synergie van het telen – en consumeren van voedsel, in combinatie met een geweldig uitzicht.

Zowel de groene balkons als de daktuin bovenin de toren zorgen voor berging van hemelwater; het groen draagt bij aan de biodiversiteit in – en de verkoeling van de stad.  Vanuit het perspectief van het Prins Bernhardviaduct en de omliggende stenige omgeving is de aanblik van de groene toren bovendien een verademing.

 content 2


Details

PROGRAMMA
Schetsontwerp natuurinclusief gebouw

OPDRACHTGEVER
Gemeente Den Haag, Den Haag

ADRES
Jan van Riebeekstraat, Den Haag

PUBLICATIES
Gemeente Den Haag, De stad natuurlijk, natuurinclusief bouwen in Den Haag, maart 2019