SCE Henegouwenlaan

Het compacte nieuwe schoolgebouw van het Stedelijk College Eindhoven (SCE) biedt ruimte voor elk mogelijk onderwijsconcept door het solide casco met een extreem open plattegrond. Het geeft de school de mogelijkheid te experimenteren met diverse onderwijsconcepten en maakt het gebouw ook op de lange termijn duurzaam en waardevast.
Bouwen voor elk programma van eisen
Het SCE aan de Henegouwenlaan in Eindhoven was erg toe aan een nieuw onderwijsgebouw. Hun in de jaren ’70 gebouwde onderkomen had een zeer ongunstige vorm en was sterk verouderd. Renovatie was gezien de niet-duurzame vorm geen optie. Hoe eerder er aan de uitvoering van een nieuw gebouw begonnen zou worden, hoe beter. Ten tijde van deze nieuwbouwplannen staken de neuzen echter niet dezelfde kant uit wat betreft onderwijsvisie en er lag geen helder programma van eisen. De school had meer tijd nodig. Ook zag het bestuur dat onderwijs sterk onderhevig is aan veranderingen. 

 cover gesneden

Volledig flexibel casco met grid van 2.4 meter
DP6 bedacht met de opdrachtgever een concept waarmee het tempo in het bouwproces gehouden kon worden en dat de school de ruimte gaf om over hun toekomstige onderkomen na te denken. Een plan dat er voor zorgt dat het gebouw ook over 10, 20, of 100 jaar nog steeds actueel is en de dan heersende onderwijsideeën of zelfs volledig andere functies als kantoren of woningen kan huisvesten.

Het ontwerp omvat een compact volume van vier bouwlagen met een volledig open plattegrond. Het volume wordt doorsneden door vier atria die zich elk uitstrekken over twee verdiepingen. Door een modulaire opzet van het casco, dat integraal met constructie en installaties tot in detail is doorgezet in een grid van 2.4 meter, kan het gebouw op elke mogelijke manier worden ingedeeld. Dit concept gaf het SCE tijd om hun onderwijsvisie door te ontwikkelen, zonder dat de bouw stagneerde. En het biedt het SCE nu de ruimte om te ontdekken en te experimenteren met nieuwe onderwijsvormen, zonder dat er meteen ingrijpende wijzigingen in het gebouw moeten worden gemaakt. Het SCE kan als het ware in haar gebouw groeien en het steeds meer eigen maken.  

 Plattegrond

 concept


 aula1-cut

Rustige basis kan elke toevoeging hebben
Om rust en eenvoud te creëren zijn er drie basismaterialen gebruikt: beton, baksteen en eikenhout. Deze rustige basis kan elke toevoeging hebben. Hergebruikt meubilair, multiplex ruimteverdelers, een tribunetrap of vloerbedekking; ze voegen zich in het casco zonder de helderheid en rust van het gebouw te storen. De atria brengen lucht en zacht noorderlicht in het compacte gebouw. En door in de doorsnede de atria diagonaal te koppelen is er overal in de school een spannende zichtlijn naar de andere kant van het gebouw.  Naast de school zal nog een sporthal met een aantal aanvullende onderwijsruimtes worden gebouwd. De sloop van het oude gebouw is momenteel in volle gang.

 kantoor
 exterieur hoek

Details

PROGRAMMA
Nieuwbouw school voor mavo, havo en vwo met sportvoorziening

START PROJECT
2018

OPLEVERING
2021

OPDRACHTGEVER
Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs, Eindhoven

ADRES
Henegouwenlaan 2, Eindhoven

ADVISEURS
IMd Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam | Royal Haskoning DHV, Rotterdam | DGMR Raadgevende Ingenieurs, Den Haag

OPPERVLAKTE (BVO)
12250 m²

UITVOERING
BINX Smartility, Groenlo

Locatie