Voorzieningencluster Beeklaan

Al meer dan honderd jaar huisvest het ‘Heilig Hart’ een school voor de buurt, gestart als onderdeel van de katholieke voorzieningen in de volkswijk en gebouwd in samenhang de imposante St. Agneskerk, de pastorie en een klooster. Nog steeds is het ensemble van kerk, pastorie en schoolgebouw herkenbaar en karakteristiek voor de buurt. Aan de straat en zeker bij binnenkomst maakt het gebouw van architect Eduard Cuypers uit 1905 indruk in haar symmetrie, soberheid en hoogte. Een gebouw dat tot de verbeelding spreekt, een gebouw met geschiedenis en karakter. Het nieuwe programma dat wordt gehuisvest in het Voorzieningencluster omvat kindcentrum Toermalijn met basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang en gymzaal, en een Centrum voor Jeugd & Gezin.

Door het meest karakteristieke historische deel van het bestaande Heilig Hart te verweven met een nieuw gebouwdeel tot een compact gebouw, ontstaat een nieuw, ruimtelijk hart waar ontmoeting, verbinding en samenwerking kunnen ontstaan. In dit nieuwe hart ontmoeten oud en nieuw elkaar, komt rijkelijk daglicht van boven en worden de verbindingen tussen de verschillende partners gelegd.
 contentafbeelding breed 3


 contentafbeelding

 content1


 contentafbeelding 4


Details

PROGRAMMA
Voorzieningencluster met basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, sport, welzijnswerk en CJG

START PROJECT
2017

OPLEVERING
2024

OPDRACHTGEVER
Gemeente Den Haag, Den Haag | Stichting Lucas Onderwijs, Den Haag

ADRES
Beeklaan 184, Den Haag

ADVISEURS
Pieters Bouwtechniek, Amsterdam | HI-Plus, Rotterdam | Galjema Technisch Adviesbureau, Delft | LBP|Sight, Nieuwegein

OPPERVLAKTE (BVO)
4324 m²