Voorzieningencluster Beeklaan

Al meer dan honderd jaar huisvest het ‘Heilig Hart’ aan de Beeklaan (A) een school voor de buurt, gestart als belangrijk onderdeel van de katholieke voorzieningen in de Haagse volkswijk. Het oorspronkelijke gebouw is ontworpen door Eduard Cuypers als lagere school van de zusters van de Sociëteit van het Sacré-Coeur, in samenhang met de imposante St. Agneskerk (B), de pastorie en een klooster.
 Situatie2

 contentafbeelding breed 3

Nog steeds is het ensemble van kerk, pastorie en schoolgebouw herkenbaar en karakteristiek voor de buurt. Aan de straat, en zeker bij binnenkomst, maakt het gebouw uit 1905 indruk in haar soliditeit, soberheid, hoogte en heldere, symmetrische plattegrond. De dubbele entree ontsluit de centraal gelegen hal, het dubbele trappenhuis en de haaks erop staande vleugels. Het trappenhuis is betoverend mooi: hoge boogconstructies klimmen de trappen op naar de bovenverdiepingen in een ruimtelijk spel. Een gebouw dat tot de verbeelding spreekt, een gebouw met geschiedenis en karakter.

 boogjes

 Schetsen
Links: Heilig Hart zoals in 1905 gebouwd. Rechts: oud en nieuw verweven tot compact Voorzieningencluster

Het nieuwe programma dat wordt gehuisvest in het Voorzieningencluster omvat kindcentrum Toermalijn met basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang en gymzaal, en een Centrum voor Jeugd & Gezin. Het meest karakteristieke historische deel van het bestaande Heilig Hart wordt met een nieuw gebouwdeel verweven tot een compact gebouw. Hierdoor ontstaat een nieuw, ruimtelijk hart waar ruimte is voor ontmoeting, verbinding en samenwerking. In dit nieuwe hart ontmoeten oud en nieuw elkaar, komt rijkelijk daglicht van boven en worden de verbindingen tussen de verschillende partners gelegd.

 section

 Render kind

De oorspronkelijke symmetrische opzet van twee entreedeuren en twee hallen bood in het ontwerp de perfecte logische verdeling van de functies van de twee samenwerkingspartners (gemeente Den Haag en Lucas Onderwijs). Achter de linker entreedeur komt straks het Centrum voor Jeugd en Gezin, achter de rechterdeur het kindcentrum de Toermalijn, de peuters van JongLeren, en de kinderopvang en de buitenschoolse opvang van 2Samen. De gebouwdelen voor de Toermalijn zijn ingedeeld in leerpleinen (domeinen), waarin leerlingen van verschillende leeftijden in een stamgroep zitten en aanwijzingen krijgen van een leerkracht, aangepast aan waar de leerling aan toe is.

 Render achterzijde

Details

PROGRAMMA
Restauratie en nieuwbouw voorzieningencluster met basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, sport, welzijnswerk en CJG

START PROJECT
2017

OPLEVERING
2024

OPDRACHTGEVER
Gemeente Den Haag, Den Haag | Stichting Lucas Onderwijs, Den Haag

ADRES
Beeklaan 184, Den Haag

ADVISEURS
Pieters Bouwtechniek, Amsterdam | HI-Plus, Rotterdam | Galjema Technisch Adviesbureau, Delft | LBP|Sight, Nieuwegein

FOTOGRAFIE
Michel Kievits
OPPERVLAKTE (BVO)
4324 m²

UITVOERING
Blanksma Bouw, Alphen a/d Rijn