VSO scholen Steenwijklaan

Het nieuwe schoolgebouw voor twee VSO scholen is gebouwd aan de Steenwijklaan in Den Haag, op een prachtige rustige plek, aan de zuidwest- en noordwestzijde omgeven door water en aan de zuidoostzijde begrensd door sportvelden. Het Piramide College en het VierTaal College zijn hiermee letterlijk en figuurlijk onder één dak gekomen.

De ruimtes van het Piramide College liggen op de begane grond in verband met optimale toegankelijkheid voor leerlingen met lichamelijke beperkingen. De receptie van het gebouw wordt bemand door leerlingen van het Piramide College, hierdoor kunnen zij onderwijs in een praktijksetting krijgen. Ook in het aansluitende lokaal voor kantoorpraktijk en de bijbehorende repro wordt door leerlingen echt gewerkt. De groepsruimten van het VierTaal College liggen op de verdieping zodat de leerlingen met een beperking op het gebied van spraak, taal, auditieve verwerking en gehoor een eigen, wat meer besloten en prikkelarme wereld hebben.

De scholen delen de aula en een aantal praktijklokalen, waarvan het meerendeel op de begane grond en een aantal op de verdieping liggen. Het dak wordt van de begane grond over de verdieping getrokken, waardoor de gemeenschappelijke aula een mooie hoge en lichte ruimte wordt. Leerlingen met autisme kunnen in de nisjes in de lagere ruimten van de aula hun eigen, rustige plek vinden

 7

Details

PROGRAMMA
Nieuwbouw twee scholen voor voortgezet speciaal onderwijs

START PROJECT
2013

OPLEVERING
2016

OPDRACHTGEVER
De Haagse Scholen

ADRES
Steenwijklaan, Den Haag

ADVISEURS
IMd Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam | Wolf + Dikken adviseurs, Naaldwijk | iQbka, Voorburg

FOTOGRAFIE
Marcel van den Burg
OPPERVLAKTE (BVO)
2906 m²

UITVOERING
Waal, Leidschendam

Locatie