Hoge kwaliteit door toepassing BIM

Het gebruik van BIM (Building Information Model) is in de hedendaagse bouwpraktijk niet meer weg te denken. Doordat ons bureau als een van de eerste in Nederland is gestart met het gebruik van BIM hebben wij er veel ervaring mee opgedaan. Door BIM toe te passen hebben wij de kwaliteit van ons werk enorm kunnen verhogen. Niet alleen zijn eventuele tegenstrijdigheden in het tekenwerk uitgesloten, aan het BIM model wordt ook heel veel informatie toegevoegd die later in het proces door andere partijen gebruikt kan worden. Door met alle adviseurs in hetzelfde model te werken of te werken met gekoppelde modellen worden de verschillende ontwerpdisciplines beter gecoördineerd en zijn eventuele problemen snel te signaleren en op te lossen. In de communicatie met de opdrachtgever en gebruikers maken wij gebruik van het model door virtueel door het gebouw te lopen of door met onze rendersoftware snel beelden te genereren uit het 3D model. Met behulp van eenvoudige programma’s kunnen opdrachtgever en gebruiker ook zelf door het model lopen en vragen of opmerkingen voor architect en adviseurs plaatsen.
 1

Wij ervaren dat het model een waardevolle schakel is in de communicatie tussen alle stakeholders die bij onze projecten betrokken zijn: opdrachtgevers, gebruikers, adviseurs, toetsende instanties en aannemers. Bij elk van deze partijen wordt het model op een andere manier gebruikt, maar over de gehele linie dragen al deze aspecten van het model bij aan een betere communicatie, een betere afstemming, minder faalkosten in de uitvoering en uiteindelijk een beter gebouw.

 2

 3

Door het BIM model te koppelen aan software voor kostenramingen kunnen de bouwkosten tijdens het ontwerpproces voortdurend in beeld blijven en getoetst worden aan het budget. Naast het onttrekken van ruimtelijke gegevens uit het BIM-model, gebruiken wij het model bijvoorbeeld ook voor verificatie van het ontwerp aan het programma van eisen, om glasoppervlakten uit te lezen voor een daglichtberekening of voor data voor transmissie- en ventilatieberekeningen. Ook gegevens ten aanzien van bezetting, brandcompartimentering en gebruiksfuncties genereren wij uit het model en worden gebruikt in de communicatie met toetsende instanties.

Tegen het einde van de uitvoeringsfase bevat het BIM model een schat aan informatie die voor opdrachtgever en gebruiker van groot nut kan zijn. Hoeveelheden, kleuren en materialen, onderhoudsgegevens, uit het model kan desgewenst een compleet beheer- en onderhoudsplan worden gegenereerd.

 5

 6