DP6 ontwerpt Aula Wageningen

In de selectieprocedure naar een geschikte partner voor de herontwikkeling van de locatie De Aula, heeft de WUR een voorkeur uitgesproken voor de Noordereng Groep/DP6 als partij voor de herontwikkeling. Over het plan van Noordereng Groep/DP6 is WUR van mening dat de nieuwe functie van De Aula als debatcentrum (voor vrede, voedsel en veiligheid) bijdraagt aan de cultuur-historische waarde van De Aula en dat het locatieplan het gehele gebied een open, kwalitatief hoogwaardig en uitnodigend karakter geeft.

Om de maatschappelijke en historische functie van De Aula te behouden is door de Noordereng Groep in samenwerking met DP6 het idee uitgewerkt om het gebouw een centrale plek te geven in het maatschappelijk debat over Voedsel en Vrede. Deze nieuwe debatfunctie past goed naast de functie van Hotel de Wereld en is breed gekozen zodat vele thema’s in dit debatcentrum aan de orde kunnen komen. Ook de historische context van Wageningen met haar ‘Voedsel’-universiteit kan haar historie blijvend etaleren. Het door DP6 uitgewerkte plan doet recht aan de monumentale waarde van de bestaande, door H.T. Zwiers ontworpen gebouwen.
 Afbeelding 3058