HZ Boulevard Bankert Vlissingen

De De Ruyter Academy heeft van oudsher haar plaats aan de Boulevard in Vlissingen: een unieke plek aan zee waar de praktijk van de maritieme opleidingen in vol ornaat aanwezig is. Op deze geweldige locatie krijgt de academie een nieuw gezicht: een Persoonlijke Hogeschool waar de student zelf de regie voert in een passende leeromgeving, in een nieuw gebouw dat een uitdagende en inspirerende leeromgeving biedt, waar studenten zelf regie kunnen voeren en zich optimaal kunnen ontplooien in authentieke beroepssituaties. De nieuwbouw is een kans om het onderwijs vorm te geven, niet alleen in de vorm van instructie, maar vooral ook in de vorm van ontmoeting, interactie en samenwerking in wisselwerking met de praktijk.

Het nieuwe gebouw voor de De Ruyter Academy richt zich op het uitzicht naar zee zodat op elke plek in het gebouw de zee beleefbaar wordt. We maken daartoe de centrale zone van het gebouw open, waar trapsgewijze studielandschappen zich oriënteren op het uitzicht. De middenzone legt met haar openheid de verbinding tussen zee en stad en vormt tevens het hart van het gebouw waar ontmoeting, interactie en samenwerking wordt gestimuleerd in een dynamische leeromgeving.

Kern van het ontwerp is verbinding en ontmoeting: de verbinding van zee en stad, van onderwijs en praktijk, van verleden en heden. In de ontmoeting tussen student en docent en tussen studenten onderling worden de studenten geactiveerd en het leren door participatie gestimuleerd. De open plattegrond is flexibel in te delen en de verkeersruimte is beperkt. Het open casco biedt een grote indelingsvrijheid; zowel een meer ‘traditionele’ setting als het Nieuwe Leren/Werken is hierdoor mogelijk. De open middenzone stimuleert betrokkenheid en verbondenheid, genereert zelfregie en samenwerking en ondersteunt het persoonlijk en procesgericht onderwijs.

De verbinding met de omgeving werkt naar twee kanten: van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Van binnen naar buiten is er het contact met de omgeving, het zicht naar de zee en naar de stad. Van buiten naar binnen laat het gebouw de buitenwereld zien wat er binnen in de school gebeurt. Grote glaspartijen in de middenzone zorgen voor uitzicht naar zee en stad en inzicht van buiten naar binnen. De plint van de school is transparant: als voorbijganger wordt je even betrokken in de school.
 contentafbeelding

Details

PROGRAMMA
Nieuwbouw HZ University of Applied Sciences

START PROJECT
2016

OPDRACHTGEVER
HZ University of Applied Sciences, Vlissingen

ADRES
Vlissingen