Realistische kijk op duurzaamheidsopgave

Duurzaamheid is één van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd en vraagt van ons als architect integrale oplossingen. DP6 loopt vooruit op het gebied van duurzame architectuur en heeft een BREEAM-Expert in dienst. Vanuit onze interesse en onze maatschappelijke betrokkenheid zoeken wij in al onze projecten naar realistische oplossingen voor de duurzaamheidsopgave. Zowel op het gebied van materiaal- en energiegebruik als op levensduur, flexibiliteit en comfort werken wij op een innovatieve manier aan deze ambitie. Wij vinden het belangrijk om karaktervolle gebouwen te maken waar mensen zich aan hechten en waar het aangenaam verblijven is. Dit is voor ons het startpunt van duurzaamheid. In onze visie is een gebouw pas dan duurzaam als het op een zorgvuldige manier is ingebed in de omgeving en als de gebruikers een aangenaam binnenklimaat ervaren. In een benadering vanuit de levenscyclus van het gebouw worden duurzaamheid, flexibiliteit, investering en exploitatie integraal aan elkaar verbonden in de te maken ontwerpkeuzes.
 3

Bij het ontwerpen van duurzame gebouwen maken wij allereerst gebruik van bouwkundige concepten en pas in tweede instantie van installatietechnische oplossingen. Wij streven bijvoorbeeld naar een zo logisch mogelijke hoofdopzet, indeling en materiaalkeuze. Een compacte bouwmassa met weinig energieverlies door gevel en dak is een goed begin voor een energiebesparend gebouw. Bij de opzet van het gebouw houden wij sterk rekening met daglicht en oriëntatie; door veel daglicht in het gebouw te brengen en tegelijk de zonbelasting en daarmee de warmtelast te beperken kan al veel energie bespaard worden. Hiermee wordt het gebouw economisch interessanter en ook duurzamer. Wij passen zoveel als mogelijk demontabele ‘monomaterialen’ (C2C), hergebruikte en/of herbruikbare en onderhoudsarme materialen toe en vinden dat natuurlijke en mooi verouderende materialen bijdragen aan het karakter van een gebouw en aan een aangename beleving.

 1

 2

Naast de bouwkundige concepten maken wij ook gebruik van meer installatietechnische oplossingen voor duurzame en energiebesparende technieken als bijvoorbeeld warmte- en koude opslag in de bodem, betonkernactivering, warmteterugwinning en vraaggestuurde ventilatie. Ten einde een energieneutraal gebouw te maken wordt waar mogelijk en aantrekkelijk eigen energie opgewekt, bijvoorbeeld door middel van PV-panelen.

Wij hebben met meerdere methoden ervaring om duurzaam bouwen te monitoren en daarop te sturen, door gebruik te maken van bijvoorbeeld GPR Gebouw, Breeam, Greencalc+ of LEED.

 4

 5

 4